Opracowujemy i wdrażamy produkty branży chemicznej

Nasze Produkty:

Oferujemy:

  1. Wdrażamy produkty do zastosowań medycznych oparte na polimerach biodegradowalnych.
  2. Opracowujemy technologie nowych produktów.
  3. Wytwarzamy wybrane produkty w skali półtechnicznej.
  4. Realizujemy produkcje na zlecenia.
  5. Wykonujemy analizy na zlecenie.
  6.  Przygotowujemy stan techniki do zgłoszeń patentowych / wniosków grantowych.
  7. Świadczymy usługi doradztwa technologicznego.

MedPolMat jako zaufany partner z chemią

Odpowiedzialność MedPolMat

Dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Prezes Zarządu spółki, od dzisiaj może potwierdzić swoje kompetencje zarządzania projektami międzynarodowym certyfikatem AgilePM.

Łączymy:

Branżę Chemiczną

Branżę Kosmetyczną

Nasze Produkty

Aktualności MedPolMat: